8. NOILE PROGRAME ȘCOLARE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ȘCOLILE ȘI SECȚIILE CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ

8.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori de gimnaziu, specialitatea Limba și literatura română
 • Limba de predare: maghiară
 • Justificare: În contextul educațional actual, apariția noilor programe școlare pentru gimnaziu și perspectiva inovativă a acestora indică necesitatea formării cadrelor didactice care predau Limba și literatura română la clasele cu predare în limba maghiară.
 • Durata: 12 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc sau filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate

Competențe metodologice

-    Proiectarea integrată conținuturilor instructiv-educative

-    Utilizarea metodelor și a strategiilor de predare adecvate particularităților de predare a disciplinei Limba și literatura română în școlile și secțiile cu predare în limba maghiară

Competențe de comunicare și relaționare

-    Proiectarea, conducerea și realizarea procesului instructiv-educativ ca act de comunicare la orele de Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară

Competețe de evaluare a elevilor

-       Proiectarea evaluării (faze, forme, tipuri)

-       Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcție de scop și particularitățile individuale/de grup

-       Perfecționarea abilității de evaluare a receptării și a producerii de mesaje orale și scrise

 • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Prezentarea și analiza programei școlare de Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară

4 ore

Metode interactive de predare a Limbii și literaturii române în școlile și secțiile cu predare în limba maghiară

4 ore

Modele de proiectare integrată a competențelor de comunicare în limba română

4 ore

 Total

12 ore

 • Calendarul programului: Semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliul profesorului

8.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Forgó Erika, profesor, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, Tg.Mureș, Szőcs Imre, profesor, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, Tg.Mureș
 • Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist C.C.D. Harghita

Taxa de participare: 60 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita