9. ELEMENTE DE PLANIFICARE, PROIECTARE ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN CONDIŢII SIMULTANE

9.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: învăţători
 • Limba de predare: română
 • Justificare:

Creşterea numărului de clase cu predare în regim simultan, insuficienta abordare a tematicii în formarea iniţială a cadrelor didactice, carenţele de ordin metodic constatate cu ocazia inspecţiilor şcolare.

 • Durata: 16 ore
 • Locaţia: Zona Topliţa
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Planificarea, proiectarea activităţii didactice în condiţii simultane;
   • Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţele educaţiei;
   • Utilizarea metodelor şi strategiilor de predare adecvate particularităţilor individuale/ de grup, scopului şi tipului lecţiei;
   • Stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice utilizate în activităţile de învăţare;
   • Utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Planificarea activităţii didactice în condiţii simultane

2 ore

Proiectarea activităţii didactice la două, trei sau patru clase simultane

4 ore

Organizarea procesului de predare -învăţare în regim simultan

2 ore

Strategii didactice eficiente în procesul de predare-învăţare-evaluare

6 ore

Evaluare

2 ore

 Total

16 ore

 • Calendarul programului: februarie-martie 2018     
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Portofolii

9.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Mîndru Elena, inspector şcolar, ISJ Harghita
 • Responsabil program: Parfeni Aurora, profesor metodist, C. C. D. Harghita

Taxa de participare: 0 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita