10. METODE ŞI TEHNICI DE CUNOAŞTERE A COPILULUI PREŞCOLAR

10.1. Criterii curriculare

 • Public-ţintă vizat: educatoare, profesori în învăţământul preşcolar
 • Limba de predare: maghiară
 • Justificare: "Începeţi prin a vă cunoaşte mai bine copiii, căci cu siguranţă nu-i cunoaşteţi deloc"- J. J. Rousseau

Copilul necesită a fi studiat în procesul dezvoltării sale cu scopul de a-i oferi o creştere sănătoasă, o dezvoltare psihică, morală şi intelectuală corespunzătoare. Personalitatea lui, însă, reprezintă un aspect în care cu greu se pătrunde. Fiecare cadru didactic trebuie să renunţe la prejudecăţi, la anumite tipare şi să caute ceea ce este mai bun în copil. Cadrele didactice, datorită specificului activităţii pe care o desfăşoară trebuie să cunoască personalitatea copiilor. Fără a întreprinde cercetări de anvergură, educatoarele din grădiniţă pot utiliza câteva metode puse la îndemână de specialişti în scopul cercetării personalităţii copiilor.
Cunoaşterea personalităţii nu se realizează uşor şi nici într-un timp scurt dar este o condiţie fundamentală a organizării şi desfăşurării în condiţii eficiente a procesului de educaţie. Se înţelege că această acţiune complexă necesită parcurgerea unor etape ierarhice de către cadrul didactic şi constă în culegerea datelor despre copii ( din familie, grădiniţă, grup de copii) prin utilizarea unor metode de investigare şi prin observarea continuă a creşterii şi dezvoltării copiilor, a activităţilor desfăşurate de aceştia şi a comportamentului adoptat.

În grădiniţă posibilităţile de investigare, metodele şi tehnicile de cunoaştere sunt foarte limitate, aplicarea lor necesită condiţii specifice, adecvate. În cadrul cursului propus educatoarele pot acumula informaţii referitoare la necesitatea, respectiv la modalităţile cunoaşterii preşcolarului în scopul de a optimiza procesul de dezvoltare individualizată/ personalizată a copilului.

 • Durata: 24 ore    
 • Locul desfăşurării activităţii:

Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János”, Miercurea Ciuc

 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate:

Competenţe metodologice:

 • utilizarea adecvată a conceptelor și teoriilor din științele educației
 • proiectarea şi alegerea activităţilor instructiv-educative în vederea cunoaşterii copilului din grupă;
 • alegerea şi utilizarea metodelor și tehnicilor de cunoaştere adecvate particularităților individuale/de grup, scopului propus;
 • stabilirea/selectarea materialelor, instrumentelor și auxiliarelor didactice utilizate în evaluare, observare;
 • utilizarea optimă a factorilor spațio-temporali în vederea eficientizării procesului observării, cunoaşterii copiilor preşcolari;

Competenţe de evaluare a copiilor:

 • proiectarea evaluării (faze, forme, tipuri);
 • utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individuală/de grup;
 • elaborarea instrumentelor de evaluare în funcție de scop și particularitățile individuale/de grup;
 • folosirea testelor şi altor instrumente de evaluare;
 • completarea fişei pentru aprecierea progresului individual al copilului, înainte de înscrierea în clasa pregătitoare;

Competenţe psiho-sociale:

 • valorificarea metodelor și tehnicilor de cunoaștere și activizare a preşcolarilor;
 • elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului școală-familie;
 • colaborarea cu părinții în vederea educaţiei comune centrată pe copil
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

Teme abordate:

TIMP ALOCAT

Necesitatea şi importanţa cunoaşterii copilului preşcolar Generalităţi

3 ore

Metode şi tehnici de cunoaştere a copilului preşcolar

3 ore

Elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului școală-familie

2 ore

Planificare şi strategii didactice folosite în activităţile propuse

3 ore

Proiectare adaptată la nevoile speciale ale copiilor

3 ore

Mediul educaţional – planificarea activităţilor pe centre de interes

2 ore

Diferenţierea/dezvoltarea individualizată

2 ore

Alte tipuri de activităţi şi posibilităţi în cunoaşterea copilului preşcolar

2 ore

Exemple de bune practici/Evaluare

4 ore

Total

24 ore

 • Calendarul programului: 
    Grupa Ciuc: 11, 18 noiembrie 2017,
    Grupa Târgu Mureș: 14,15, 21, 22 aprilie 2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: fişă de evaluare      

10.2. Resursele umane ale programului:

 • Formator: Márton Adél, inspector şcolar pentru învăţământ preşcolar
 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist, C. C. D. Harghita

Taxa de participare: 95 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita