11. INTERNETUL, SOFTWARE, SITE-URILE DE COMUNICAŢII ȘI APLICAŢII ONLINE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE A LIMBILOR MODERNE

11.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori de limbi moderne
 • Limba de predare: română, maghiară
 • Justificare:

În vederea motivării elevilor pentru învățarea limbilor moderne, internetul, software- și site-urile de comunicații pot fi o alternativă eficientă, astfel ca procesul de predare-învățare să satisfacă nevoile lor. Diferitele programe și aplicații pot să trezească curiozitatea lor, astfel predarea materiei va fi mai interesantă și mai atractivă.

 • Durata: 6 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Dezvoltarea unor oportunităţi de învăţare pe baza strategiilor instrucţionale care integrează tehnologiile TIC, în scopul sprijinirii elevilor şi dezvoltarea unor abilităţi metacognitive
   • Aplicarea strategiilor centrate pe elev într-un mediu centrat pe integrarea tehnologiilor
   • Utilizarea tehnologiei în scopul dezvoltării capacităţilor de gândire şi a creativităţii
   • Utilizarea tehnologiei pentru a comunica şi colabora cu toţi colegii, părinţii şi comunitatea, în scopul stimulării învăţării elevilor
   • Utilizarea tehnologiilor pentru colectarea şi analiza datelor, precum şi comunicarea rezultatelor
   • Aplicarea metodelor multiple de evaluare pentru a determina utilizarea corespunzătoare a tehnologiei în vederea învăţării şi comunicrii
   • Identificarea şi localizarea resurselor TIC în scopul evaluării din punct de vedere al acurateţei acestora
   • Promovarea siguranţei în utilizarea tehnologiilor
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Internetul, software- și site-urile de comunicații în activitatea de predare- învăţare a limbilor moderne

4 ore

Internetul, software- și site-urile de comunicații în evaluarea activităţilor în învăţarea limbilor moderne

2 ore

Total

6 ore

 • Calendarul programului: noiembrie 2017, martie 2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Portofolii

11.2. Resurse umane:

 • Formatori: Bartolf Hedwig, inspector şcolar I.Ş.J.Harghita,
  Szabó Béla-Attila, Liceul Tehnologic ”Petőfi Sándor” Dăneşti
 • Responsabil program: Parfeni Aurora, profesor metodist, C. C. D. Harghita

Taxa de participare: 25 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita