12. SOLUȚII MODERNE PENTRU PEDAGOGI INOVATIVI

12.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadrele didactice- preşcolar, primar, gimnazial
 • Limba de predare: română, maghiară
 • Justificare:

În perioada actuală, cunoştinţele de tehnologia modernă reprezintă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar o oportunitate deosebită de dezvoltare personală şi profesională.

Interesul cadrelor didactice din învăţământul nostru preuniversitar pentru dezvoltarea competenţelor de limbă și de TIC a crescut simţitor în ultimii ani. Pe deoparte, pentru a consulta şi utiliza numărul mare de resurse didactice de specialitate în limba engleză accesibile pe Internet şi nu numai, pe de altă parte, pentru posibilitatea de a accesa programe şi proiecte internaționale.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor lor, prezentul curs îşi propune să ofere participanţilor posibilitatea de a achiziționa modalităţi de dezvoltare a acestor competențe, ca în continuare ei singuri să fie capabili să utilizeze resurse informaţionale moderne. Astfel, participanţii vor fi familiarizaţi cu adresele şi modul de utilizare a unor site-uri specializate în învăţarea limbii engleze prin studiu individual, ceea ce le va permite celor interesaţi să continue în mod independent pregătirea chiar şi după încheirea cursurilor.

 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc sau filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • competenţe de autoevaluare a cunoştinţelor de limba engleză cu ajutorul mijloacelor tehnologice moderne; Capacitatea de adaptare la situații neprevăzute;
   • dezvoltarea competenţelor de ascultat şi vorbit în limba engleză cu ajutorul mijloacelor tehnologice moderne;
   • dezvoltarea cunoştinţelor referitoare la folosirea/aplicarea tehnologiilor moderne
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Stabilirea nivelului de cunoaştere a limbii engleze conform Cadrului de Referinţă European şi resursele informatice disponibile în acest sens

2 ore

Dezvoltarea competenţelor de ascultare, vorbire, citire şi scriere cu ajutorul unor site-uri și aplicații de specialitate

5 ore

Familiarizarea unor site-uri MOOC (Massive Open Online Courses) care oferă cursuri de specialitate online gratuite

5 ore

Dezvoltarea cunoştinţelor de tehnologii moderne aplicabile la cursuri – soluții practice pentru rezolvarea unor situații concrete în cadrul cursurilor

8 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: Semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: aplicații practice

12.2. Resurse umane:

 • Formator: Dr. Kovásznai Ágnes, profesor
 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist, C. C. D. Harghita

Taxa de participare: 80 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita