13. DEPISTAREA ȘI TERAPIA COPIILOR CU SIMPTOME DE TULBURĂRI DE ÎNVĂŢARE

13.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: educatoare, învățători, profesori
 • Limba de predare: maghiară
 • Justificare:

Depistarea, examinarea copiilor care prezintă simptome privind predispoziția spre tulburări de învățare intră în aria competențelor logopezilor. Însă, părinții, educatoarele, învățătoarele sunt acele persoane care petrec cel mai mult timp cu copii, ei avînd șansa să observe cel mai bine comportamentul și performanțele copiilor. Astfel pot contribui la depistarea timpurie și la asigurarea intervenției potrivite copilului.

 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Identificarea tulburăriilor de învățare;
   • Evaluarea copilului cu simptome la predispoziția spre tulburări de învățare;
   • Utilizarea mijloacelor specifice de intervenţie terapeutică.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Identificarea tulburăriilor de învățare, cauzele lor, primele semne observabile. Noțiunea tulburăriilor de învățare (dislexie, discalculie, disgramatism)

2 ore

Evaluarea copilului cu simptome la predispoziția spre tulburări de învățare (Sindelar, MSSST,etc)

2 ore

Intervenții terapeutice personalizate, educarea copilului cu predispoziție la tulburări de învățare

2 ore

Prezentarea metodelor și procedeelor variate, multisenzoriale

6 ore

Prezentarea jocurilor didactice/terapeutice, bazat pe mișcare și acțiuni

6 ore

Evaluarea cursanților

2 ore

 Total

20 de ore

 • Calendarul programului: Semestrul I/ II al anului şcolar 2017-2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii

13.2. Resurse umane:

 • Formator: Kovács Zsuzsánna, C.J.R.A.E., psiholog, logoped, psihoterapeut autonom
 • Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist, C. C. D. HR

Taxa de participare: 80 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita