15. ELEMENTE DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

15.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: directorii şi directorii adjuncţi care au o experienţă în management mai mică de 5 ani
 • Limba de predare: română, maghiară
 • Justificare:

În ultima vreme, în judeţul nostru nu au fost organizate formări continue gratuite în domeniul managementului educaţional, fapt ce a condus ca numai o parte a personalului de conducere a unităţilor de învăţământ să poată participa la asemenea formări; ca urmare a organizării concursului pentru directori şi directori adjuncţi din învăţământul preuniversitar, vor exista unităţi de învăţământ cu personal de conducere nou în funcţie, care nu are încă experienţa necesară pentru a putea face faţă cu uşurinţă atribuţiilor manageriale. Elementele de management care vor fi achiziţionate prin această formare vor constitui un sprijin pentru iniţierea activitatăţii lor manageriale.

 • Durata: 20 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János”, Miercurea Ciuc
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate: Parcurgând acest program, participanţii îşi vor dezvolta:
   • Competenţe în vederea asigurării standardelor de performanţă şi calitate în învăţământul preuniversitar prin actualizarea unor cunoştinţe privind funcţiile şi stilurile manageriale;
   • Flexiblitate faţă de tendinţele inovatoare necesare dezvoltării profesionale;
   • Abilităţi specifice procesului managerial.
  • Planificarea modulelor tematice:

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Funcţii şi stiluri manageriale

4 ore

Elaborarea documentelor manageriale

4 ore

S.C.M.I.

4 ore

Comunicare instituțională

4 ore

Aplicaţii – elaborarea documentelor

6 ore

Evaluare

2 ore

Total

24 ore

 • Calendarul programului: ianuarie-februarie 2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu

15.2. Resurse umane

 • Formatori implicaţi: Bartolf Hedwig, Erőss Piroska, inspectori şcolari I.S.J. Harghita;
 • Responsabili program: Parfeni Aurora profesor metodist C.C.D. Harghita

Taxa de participare: 0 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita