16. CUNOAȘTEREA ȘI APLICAREA LEGISLAȚIEI ȘCOLARE

16.1. Criterii curriculare:

 • Public ţintă vizat: personal didactic și didactic auxiliar
 • Limba de predare: română, maghiară
 • Justificare:

Problemele privind lipsa cunoașterii legislației școlare, neaplicarea sau aplicarea defectuoasă a acesteia, numeroasele modificări legislative din ultima perioadă impun pregătirea personalului didactic auxiliar în acest domeniu.

 • Durata: 24 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc sau filiale
 • Curriculum-ul programului:
  • Competenţe vizate:
   • Aplicarea corectă a legislației școlare;
   • Utilizarea adecvată a normelor metodologice;
   • Folosirea adecvată a platformelor online
  • Planificarea modulelor tematice:

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Legea învățământuli LEN 1/2011

2 ore

 1. Resurse umane: Folosirea platformei Revisal

4 ore

Folosirea platformei Edusal

4 ore

Codul muncii

2 ore

Codul fiscal

2 ore

Mobilitatea personalului

2 ore

 1. Elevi: Admitere - înscrieri

2 ore

SIIIR

2 ore

Completarea actelor de studii

2 ore

Mișcarea elevilor

2 ore

Total

24 ore

 
 • Calendarul programului: noiembrie 2017
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii

16.2. Resurse umane

 • Formatori: secretari școlari
 • Responsabili program: Csiszér Mária, profesor metodişti C.C.D. Harghita

Taxa de participare: 90 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita