19. INFORMATICĂ INTERACTIVĂ

19.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar - învăţători, profesori (indiferent de specialitate)
 • Limba de predare: maghiară
 • Justificare:

Programul se adresează tuturor cadrelor didactice care doresc să utilizeze instrumentele de tehnologia informaţiei și a internetului în procesul de predare– învăţare–evaluare. Contribuie la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional, prin intermediul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Chiar şi profesorii care sunt captivi ai metodelor pedagogice clasice vor trebui să se familiarizeze cu noile tehnologii. Într-un timp scurt, prezenţa la catedră a unui profesor fără competenţe TIC va fi greu de conceput.

 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Folosirea calculatorului și a internetului în procesul de predare, învăţare și evaluare;
   • Crearea lecțiilor interactive și a testelor online: prezi, cloudschool, seesaw, wizer.me, redmenta, peggo, learningapps, beethebest, etc.;
   • Folosirea aplicațiilor GoogleDocs (documente, foi de calcul, prezentări, formulare), Gmail, Drive, Blogger, etc.;
   • Realizarea unui video din imagini folosind Youtube;
   • Prelucrarea imaginilor cu Paint, Paint.Net, Gimp;
   • Folosirea funcţiilor de bază ale tablei interactive de tip SmartBoard și crearea unei lecții interactive cu Smart NoteBook.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Calculatorul și internetul

2 ore

Lecții interactive și teste online

6 ore

E-mail și documente online

4 ore

Crearea unui video

4 ore

Tabla interactivă

4 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: Semestrul II al anului şcolar 2017-2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii

19.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Vad Zoltán, profesor de informatică, instructor CISCO – Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Oradea
 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist, C. C. D. Harghita

 Taxa de participare: 100 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita