20. IDEI ŞI APLICAŢII ÎN ACTIVITATEA DE DIRIGINTE

20.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori diriginţi, profesori şi învăţători
 • Limba de predare: română, maghiară
 • Justificare:

Dirigintele este, timp de patru ani, conducătorul unui colectiv de elevi. El urmăreşte şi facilitează evoluţia elevilor săi în diferite etape critice de dezvoltare: pubertate/ adolescenţă şi este pus adesea în faţa unor serioase provocări. Cu acest program venim în sprijinul profesorilor diriginţi, ajutându-i să înţeleagă dinamica grupului, particularităţile de vârstă ale elevilor şi să fie mai bine pregătiţi pentru gestionarea diferitelor situaţii de conflict.

 • Durata: 16 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János”, Miercurea Ciuc şi/sau filiale ale C.C.D.
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Elaborarea documentelor necesare portofoliului profesorului diriginte;
   • Aplicarea strategiilor şi metodelor specifice implementării programei de “Consiliere şi orientare”;
   • Aplicarea instrumentelor specifice activităţii de planificare, proiectare, monitorizare şi evaluare de către profesorul diriginte;
   • Folosirea unor metode şi tehnici de predare flexibile şi inovative, eficiente pentru ora de consiliere şi orientare/activitate suport pentru elevi;
   • Gestionarea unor situaţii de criză apărute le nivelul colectivului de elevi.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Proiectarea activităţii dirigintelui: tematică, conţinuturi, metode, strategii

3 ore

Documentele dirigintelui

1 oră

Roluri ale dirigintelui

2 ore

Managementul clasei

2 ore

Managementul activităţilor extraşcolare

3 ore

Parteneri educaţionali

2 ore

Exemple de bune practice în aplicarea programei de consiliere şi orientare

2 ore

Evaluare

1oră

Total

16 ore

 • Calendarul programului: Semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Portofolii

20.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Formatori abilitaţi, consilieri şcolari de la C.J.R.A.E. Harghita
 • Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist, C. C. D. Harghita

Taxa de participare: 65 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita