21. ȘCOALA ȘI FAMILIA-PARTENERI ÎN EDUCAȚIE

21.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preșcolar și primar
 • Limba de predare: română și maghiară
 • Justificare:

Este unanim recunoscut rolul semnificativ al implicării părinţilor în colaborarea cu şcoala în ceea ce priveşte dezvoltarea şi educaţia copiilor. Cu toate acestea, practica indică, în şcolile de masă, dar mai ales în şcolile din medii dezavantajate existenţa unor bariere culturale, psihologice şi sociale care blochează nu doar colaborarea dintre şcoală – familie în interesul copiilor, dar de multe ori şi o comunicare minimală între aceşti actori. Un rol cheie în procesul de coagulare a parteneriatului cu părinții revine cadrului didactic; acesta trebuie sprijinit pentru a găsi modalități potrivite şi convenabile de a colabora.

 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filialele ale C.C.D
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Adaptarea limbajului utilizând inteligența emoțională, a metodelor și tehnicilor de interrelaționare la particularitățile grupului și mesajului oferit către părinți;
   • Construirea unor strategii eficiente de relaționare pe axa școală–familie–comunitate;
   • Valorizarea contextelor sociale de învățare;  autoresponsabilizare profesională.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Managementul comunicării. Explorarea valorilor sociale

6 ore

Forme și metode ale colaborării școală-familie

6 ore

Strategii de optimizare a cooperării școală-familie

8 ore

 Total

20 ore

 • Calendarul programului: Semestrul I și II al anului școlar 2017-2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Chestionare

21.2. Resurse umane:

 • Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist, C. C. D. Harghita
 • Formatori implicaţi: profesori consilieri școlar – C.J.R.A.E

Taxa de participare: 80 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita