22. CONSILIERE ȘI ORIENTAREA CARIEREI ÎN CADRUL ORELOR DE DIRIGENŢIE

22.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori, diriginți
 • Limba de predare: română și maghiară
 • Justificare:

Orientarea profesională este o activitate bazată pe un sistem de principii, metode și procedee de îndrumare a elevului către o profesie sau un grup de profesii. Această îndrumare se desfășoare în conformitate cu aptitudinile, înclinațiile și interesele sale și pe de altă parte în funcție de perspectivele pieței forței de muncă. Această formare pentru profesori și diriginți îşi propune a fi o îndrumare metodologică pentru organizarea activităților de orientare profesională în cadrul orelor de diriginție.

 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filialele ale C.C.D
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Organizarea activităților de consiliere educațională/orientare vocațională;
   • Orientarea vocațională;
   • Educația pentru carieră;
   • Aplicarea principiilor, metodelor, și tehnicilor de consiliere educațională/orientare vocațională.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Conceptele de bază ale orientării carierei

2 ore

Principalele metode ale orientării carierei

6 ore

Prezentarea şi aplicarea, chestionarelor, exerciții folosite în cadrul activităților de orientare profesională

8 ore

Planificarea activităților de orientare a carierei

4 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: Semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Portofolii

22.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Ágoston Imola, psiholog, psihoterapeut, formatori C.J.R.A.E. Harghita
 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist, C. C. D. Harghita

Taxa de participare: 80 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita