23. PEDAGOGIE EXPERIENŢIALĂ – ÎNVĂŢARE PRIN DESCOPERIRE

23.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar - învăţători, profesori (indiferent de specialitate)
 • Limba de predare: maghiară
 • Justificare:

Principiul de învăţare prin descoperire a devenit în ultimii ani o idee unanim acceptată în procesul de predare-învăţare. Participanţii învaţă mai bine atunci când fac ceva, decât atunci când citesc, ascultă sau privesc. Jocul ne oferă această oportunitate de învăţare experienţială.

 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filialele ale C.C.D
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • formarea prin diverse metode a grupurilor de elevi, care să participe în mod cooperativ la lecţie;
   • aplicarea metodelor interactive de energetizare a clasei;
   • dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a depăşirii propriilor limite;
   • capacitatea  de acceptare şi de rezolvare a sarcinile provocatoare.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Energetizare

4 ore

Comunicare, cooperare

4 ore

 Experimentare, experiență

4 ore

Învățarea în patru etape

4 ore

Activități în grupuri

4 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: semestrul al lI-lea al anului şcolar 2017-2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii

23.2. Resurse umane:

 • Formator: Vad Zoltán, profesor formator – Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Oradea
 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist, C. C. D. Harghita

Taxa de participare: 100 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita