24. TEATRU DE PĂPUȘI-MIJLOC DE EDUCAŢIE

24.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: personal didactic din ciclul primar şi preşcolar
 • Limba de predare: maghiară
 • Justificare:

Teatrul de păpuși oferă condiții favorabile pentru educația estetică. Prin teatrul de păpuși, trecerea de la receptivitatea artistică pasivă la cea creativă se produce rapid, între valorile estetice și cele etice existând strânse legături. Colaborarea pe care o întâlnim în teatrul de păpuși între diferite genuri artistice – literatură, teatru, arte plastice și muzică – este desosebit de avantajoasă procesului instructiv – educativ pluridisciplinar.

Pentru copil, teatrul de păpuşi reprezintă o activitate veselă, plăcută; pentru un cadru didactic constituie un prilej de a urmări felul cum se dezvoltă personalitatea copilului, de a o stimula și influența.

Teatrul de păpuși poate fi folosit în cele mai diferite forme, dar devine un mijloc al educației numai prin conținutul său, prin scopul urmărit. Gândirea și trăirile copilului din clasele I-IV sunt strâns legate de concret, de forme, de culori, precum și de sunete – mijloace de care teatrul de păpuși se folosește în mare măsură.

Cu ajutorul păpuşilor putem oferi copilului exemple clare, îl putem face să distingă binele de rău, îl ajutăm să înţeleagă ceea ce este greşit de ceea ce este corect. Păpuşile ne pot ajuta mult în rezolvarea diferitelor probleme ale educaţiei.

 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filialele ale C.C.D
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Folosirea tehnicilor de realizare şi mânuire a păpuşilor;
   • Folosirea mijloacelor teatrului de păpuşi în dezvoltarea personalităţii copiilor, a capacităţii lor de observare, a memoriei şi a creativităţii;
   • Pregătirea şi prezentarea unui spectacol de păpuşi;
   • Dezvoltarea abilităţilor cu privire la arta dramatică: dicţie, pantomimă, oratorie;
   • Dezvoltarea spontaneităţii şi creativităţii grupului prin scrierea de scenarii şi regizarea acestora.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Tehnici de teatru de păpuși

3 ore

Tehnici de pregătire a păpușilor

6 ore

Tehnici de mânuire a păpușilor

2 ore

Dramatizarea textelor

3 ore

Studiu de caz

6 ore

 Total

20 ore

 • Calendarul programului: Semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Realizarea unui spectacol de marionete

24.2. Resurse umane:

 • Formator: Albert Zsuzsanna (Universitatea de Artă din Târgu Mureș), păpușar – liber profesionist
 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist, C. C. D. Harghita

Taxa de participare: 60 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita