25. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN ARTA ACTORULUI

25.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice din ciclul preșcolar, primar și gimnazial
 • Limba de predare: română
 • Justificare:

Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală în contextul societăţii de astăzi

nu mai este o tendinţă, ci a devenit o necesitate. Capacitatea de a face faţă problemelor, de a descoperi resurse interioare noi pe care să le corelăm cu situaţiile de viaţă pe care le întâlnim pot face diferenţa în ceea ce priveşte calitatea vieţii noastre.

Rolul cadrului didactic este complex. El trebuie să facă faţă unei mari diversităţi de sarcini şi aşteptări, dar mai cu seamă, să intre în relaţie cu elevii într-o manieră autentică. Imaginaţia, creativitatea, spontaneitatea pe care le dezvoltă jocul şi joaca pot trezi “copilul interior” din fiecare adult. Pentru ca această relaţie să se construiască firesc, tehnicile propuse de noi au rolul de a furniza cadrul care să ne permită libertatea de a fi cine suntem. Ne propunem prin acest curs să creăm spaţiul propice dezvoltării propriului potenţial şi condiţiile exersării unui alt răspuns la situaţiile cu care ne confruntăm, din perspectiva provocărilor şi nu a obstacolelor.

 • Durata: 24 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic Miercurea-Ciuc
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Construirea de situaţii imaginare în cadrul cărora sunt aduse situaţiile de zi cu zi
   • Analizarea problemelor şi găsirea de soluţii prin intermediului grupului
   • Utilizarea limbajului verbal, nonverbal, paraverbal în autocunoaştere
   • Exprimarea emoţiilor într-un mod pozitiv, într-o formă creativă, personală
   • Identificarea şi gestionarea priorităţilor
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Improvizaţie – ce ar fi dacă ar fi?

5 ore

Textul, subtextul şi supratextul

6 ore

Concentrare şi relaxare

4 ore

Discurs în public

3 ore

Managementul priorităţilor

4 ore

Evaluare

2 ore

 Total

 24 ore

 • Calendarul programului: Semestrul I /II an şcolar 2017-2018
  • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: chestionare, grile de automonitorizare, tehnica jurnalului, observarea comportamentului

25.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi:
  Oproiu Ramona-Dana, consilier şcolar, CJRAE,
  Bucur Sergiu, actor voluntar
 • Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist, C. C. D. Harghita

Taxa de participare: 95 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita