26. CULORI ŞI FORME – TEHNICI ÎN PREDAREA EDUCAŢIEI PLASTICE LA PREȘCOLARI ȘI ELEV

26.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preșcolar, primar și gimnazial
 • Limba de predare: maghiară
 • Justificare:

Dezvoltarea  creativităţii, a simţului pentru frumos, exprimarea sentimentelor prin activităţi artistice, curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere, formarea comportamentului social al elevilor constituie o problemă care nu-şi pierde din actualitate nici la începultul secolului XXI. Pentru a putea face faţă schimbărilor survenite în societate, cadrele didactice trebuie să fie deschise înovaţiilor din domeniul educaţional şi totodată, să fie în stare să utilizeze tehnicile bine conturate, inventate şi dezvoltate pe parcursul istoriei  şi, implicit, a artelor frumoase în interesul elevilor.

Cursanţii vor fi iniţiaţi în utilizarea unor tehnici variate de lucru care necesită diferite mijloace şi materiale specifice artei plastice.

 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse şi dezvoltarea capacităţii de transmitere a acestor elemente elevilor în cadrul procesului educaţional;
   • Proiectarea, realizarea, evaluarea funcţională şi valorizarea competenţelor elevilor de explorare de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare, în urma valorificării experienţei în domeniu a cursanţilor;
   • Crearea de situaţii prin care elevul îşi dezvoltă încrederea în propriile forţe şi imaginea de sine pozitivă;
   • Întărirea sentimentului de apartenenţă al elevilor la grupul de “mici artişti”;
   • Familiarizarea cu noi forme, materiale şi mijloace de realizare a creaţiilor artistice.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Calitatea mijloacelor și materialelor utilizate în cadrul activităților de educație plastică/vizuală

1 oră

Fundalul, ca element decorativ

2 ore

Pata, punctul și linia, ca elemente decorative

3 ore

Lucrări pe materiale textile

4 ore

Compoziţii plastice (spontane, nuanţate, pete de culoare) compoziţii decorative (decoraţiuni interioare, motive populare) compoziţii libere (după fantezie)

3 ore

Amestecarea culorilor (culori de bază, culori primare, nuanţe, tonuri)

3 ore

Mozaic. Vitraliu. Tehnici 3D

4 ore

Total

20 ore

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii individuale conţinând mostre de materiale realizate de către fiecare cursant

26.2. Resurse umane:

 • Formator: Major Melinda, profesor în învăţământul primar, Școala Profesională Răscruci
 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist, C. C. D. Harghita

26.3. Programul se va desfășura pe patru grupe astfel:

 • grupa 1 la Miercurea Ciuc, 25 locuri (avansați) - 5,6,7 februarie 2018
 • grupa 2 la Odorheiu Secuiesc, 25 locuri (începători) - 8,9,10 februarie 2018
 • grupa 3 la Târgu Mureș, 25 locuri (începători) - 3,5,4 aprilie 2018
 • grupa 4 la Târgu Mureș, 25 locuri (avansați) - 6,7,8 aprilie 2018

Taxa de participare: 100 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita