30. FORMARE DE BAZĂ ÎN PRACTICI RESTAURATIVE

30.1. Criterii curriculare:

 • Public ţintă vizat: consilieri școlari, cadre didactice de toate specialitățile
 • Limba de predare: română, maghiară
 • Justificare:

Cursanții vor primi concepție și mijloace eficiente de eliminare a comportamentului discordant sau agresiv care încalcă normele, precum și de abordare a consecințelor acestuia prin asumarea responsabilității individuale și de grup. Se aprofundează competențele de comunicare și relaționare necesare în practica psihopedagogică în managementul conflictelor din cadrul colectivelor de elevi/ cadre didactice/ părinți, crescând responsabilitatea indivizilor în situațiile create prin propriul comportament

Acest program are la bază programul de formare al IIRP (Institutul Internațional pentru Practici Restaurative) cu filiala Europeană IIRP Europe, cu sediul: 3a Crown Street, MILLOM, Cumbria, LA18, 4AG, United Kingdom.

 • Durata: 40 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc sau sau la cerere în unități de învățământ
 • Curriculum-ul programului:
  • Competenţe vizate:
   • familiarizare cu teoria și practica restorativă;
   • comunicarea de tip restaurativ, eficientă în prevenirea sau restabilirea relațiilor deteriorate în urma conflictelor sau a faptelor de infracțiune;
   • competențe legate de  creșterea responsabilității indivizilor privind consecințele propriului comportament și reparare a relațiilor prejudiciate;
   • competențe de dezvoltare a relațiilor din cadrul comunităților
  • Planificarea modulelor tematice:

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Fundamentare teoretică:

 • Bazele psihologice și sociale ale concepției restaurative
 • Modelele concepției restaurative: tehnici de comunicare, discuția de conciliere, cercuri proactive și reactive, conferințe restaurative
 • Aplicarea modelelor restaurative în învățământ, comunitate, justiție și organizații
 • Modele de implementare, rezultate pe plan internațional

12 ore

Fundamentare practică:

•    Modul restaurativ de a întreba și a da feed-back, recadrare și reformulare

4 ore

•           Comunicare nonviolentă și tehnici de disciplinare

4 ore

Cercuri de rezolvare a problemelor, conflictelor și exerciții de dezvoltare a comunității

4 ore

Filme educative: aplicarea internațională a modelelor restaurative

4 ore

Jocuri de rol pentru exersarea modelelor Conferinței restaurative și a Conferinței familiale de luare de decizii

4 ore

”Acvariu” pentru rezolvarea restaurativă a unor cazuri actuale aduse de cursanți și studiu de caz

4 ore

Evaluare

4 ore

Total

40 ore

 • Calendarul programului: noiembrie 2017 – aprilie 2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Realizarea unui eseu, susținut în fața colegilor având ca temă prelucrarea restaurativă a unui conflict actual sau a unui proces de dezvoltare a comunității

30.2. Resurse umane

 • Formatori: Vidia Negrea, formator și reprezentant IIRP
 • Responsabili program: Erősdi Edit, profesor metodişti C.C.D. Harghita

Taxa de participare: 1000 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita