32. MIȘCAREA IMITATIVĂ, IMPROVIZAȚIA ȘI BALETUL ÎN PROCESUL DE FORMARE A ABILITĂȚILOR MOTORII ȘI ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ A COPIILOR PREȘCOLARI ȘI ȘCOLARI

32.1. Criterii curriculare:

 • Public ţintă vizat: educatori, învăţători
 • Limba de predare: maghiară
 • Justificare: Gimnastica, mişcarea şi dansul împreună cu muzica clasică, ajută la formarea fizică şi psihică armonioasă a copiilor. Aplicarea unor elemente de bază din baletul clasic, dezvoltă coordonarea mişcării, orientarea în spaţiu, precum formarea autodisciplinei personale şi colective. Învăţarea unor mişcări imitative ajută la perceperea conştientă a nonverbalităţii cu care suntem înzestraţi ca oameni. Învăţarea unor dansuri de caracter ne dă posibilitatea de a cunoaşte muzica şi dansul altor popoare, care deschide orizontul perceperii lumii înconjurătoare prin cultura clasică.

O metodă nouă care poate stimula deopotrivă copiii şi cadrele didactice de a cunoaşte şi a aprofunda un stil clasic cu mottoul grecesc: „în corp sănătos un psihic sănătos”.

 • Durata: 20 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: săli de gimnastică ale şcolilor/ grădinițelor gazdă
 • Curriculum-ul programului:
 • Competenţe vizate:
  • dezvoltarea flexibilităţii articulaţiilor
  • dezvoltarea abilităţii ritmice
  • posibilitatea exploatării unor idei şi gânduri care pot fi redate prin mimica feţei, prin gesturi şi mişcări corporale
  • dezvoltarea creativităţii nonverbale
  • coordonarea mişcărilor braţelor cu picioarele
  • formarea atenţiei simultane: ritmul, mişcarea, muzica, gestul, deplasarea în spaţiu, partenerii, folosirea ustensilelor;
 • Planificarea modulelor tematice:

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Gimnastica ritmică

3 ore

Orientarea în spaţiu

0,5 ore

Mişcarea şi poziţiile braţelor

2 ore

Poziţiile de bază a picioarelor

0,5 ore

Coordonarea mişcărilor

2 ore

Dansuri imitative (floare, pasăre, copac, câine, înnot, sporturi de iarnă):

7 ore

Dansuri de caracter (chinezesc, rusesc, grecesc, maghiar)

5 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: ianuarie – mai 2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: scurtă prezentare practică

32.2. Resurse umane

 • Formator: Svella Adél, profesor de balet, regizor, coreograf
 • Responsabili program: Erősdi Edit profesor metodist C.C.D. Harghita

Taxa de participare: 80 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita