ZILELE ȘCOLII HARGHITENE 2017
EDIȚIA A XV-A

Inspectoratul Școlar Județean Harghita în colaborare cu Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Pedagógusok Háza, jud. Harghita organizează ediția jubiliară a ZILELOR ȘCOLII HARGHITENE – 2017, EDIȚIA A XV-A în perioada 9–18 mai 2017, având în acest an tema UTILIZAREA TEHNOLOGIEI MODERNE ÎN EDUCAȚIE.

Activitățile sunt grupate pe zile și pe locații.

Termen de înscriere: 08.05.2017

09.05.2017 – ora 9,00 – Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

Denumire activitate/

Conduce, prezintă:

Utilizarea tehnologiei moderne în educație

Conform agendei de lucru

Tipul activității:

Conferință de deschidere (termen de înscriere: 04.05.2017)

Grup țintă:

Directori/Directori adjuncți/Cadre didactice

Limba:

Română/ maghiară/ engleză

 

12.05.2017 – ora 10,00 – Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

Denumire activitate/

Conduce, prezintă:

 • Nivelul de utilizare a calculatorului de către cadrele didactice în procesul instructiv-educativ și în afara acestuia (studiu) / Gârbea Petru-Ioan, Bartolf Hedwig, Inspectoratul Școlar Județean Harghita
 • Bemutatkozik a Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ / Se prezintă Inspectoratul Școlar Szeged/ Delegație a Inspectoratului Școlar din Szeged
 • Tehnologia modernă în folosul educației / Dr. Hab. Prof. Dorota Siemieniecka, University Nikolaus Copernicus, Torun, Polonia
 • Siguranța datelor pe internet / Biztonság az interneten / Karda István, IT Plus Cluster

Tipul activității:

Conferință

Grup țintă:

Directori/directori adjuncți/cadre didactice

Limba:

Română/ maghiară/ engleză

 

12.05.2017 – ora 12,00 – Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

Denumire activitate/

Conduce, prezintă:

Szaktanácsadás Magyarországon / Consilierea de specialitate în Ungaria / Delegație a Inspectoratului Școlar din Szeged

Tipul activității:

Atelier

Grup țintă:

Directori/directori adjuncți/cadre didactice

Limba:

Maghiară

 

15.05.2017 – ora 13,00 – Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

Denumire activitate/

Conduce, prezintă:

 • Softuri educaționale pentru învățământul preșcolar / Lozneanu Andreea, Nemeth Camelia, Grădinița "Aranyalma" Miercurea Ciuc
 • Valorificarea softurilor educaționale în învățământul preșcolar / Grecu Iuliana Daniela, Grădinița "Kis Herceg" Miercurea Ciuc
 • Rolul şi locul tehnologiei moderne în îmbunătăţirea calităţii actului educaţional / Molnár Cecilia, Școala Gimnazială "Kós Károly" Gheorgheni

Tipul activității:

Prezentări, dezbatere

Grup țintă:

Profesori pentru învățământul preșcolar, educatoare, institutori

Limba:

Română

 

15.05.2017 – ora 13,00 – Liceul Tehnologic ”Venczel József” Miercurea Ciuc

Denumire activitate/

Conduce, prezintă:

 • Interdiszciplináris lehetőségek a modern technológia segítségével/ Posibilități interdisciplinare cu ajutorul tehnologiei moderne / Lőrincz Juli, Școala Gimnazială "József Attila" Miercurea Ciuc
 • Redmenta és Kahoot alkalmazások / Aplicații Redmenta și Kahoot/ Hitter Kovács Andrea, Liceul Tehnologic "Venczel József" Miercurea Ciuc
 • Játékbukfenc, okostelefonnal és számítógéppel / De-a tumba cu telefonul inteligent și PC-ul/ Bartha Dalma – CJRAE, Erőss Piroska – ISJHR

Tipul activității:

Prezentare, atelier, focus-grup

Grup țintă:

Profesori

Limba:

Maghiară

 

15.05.2017 – ora 13,00 – Liceul Teoretic ”Sf. Nicolae” Gheorgheni

Denumire activitate/

Conduce, prezintă:

 • Modernizarea orei de limba română cu ajutorul utilizării tehnologiei / Hadâmbu Cristina, Școala Gimnazială "Elekes Vencel" Suseni
 • Modalităţi de optimizare a formării deprinderilor de exprimare corectă în era digitală / Filip Simona, Liceul Teoretic ”Sf. Nicolae” Gheorgheni

Tipul activității:

Prezentări, dezbatere

Grup țintă:

Profesori de limba și literatura română

Limba:

Română

 

15.05.2017 – ora 13,00 – Școala Gimnazială ”Orbán Balázs” Odorheiu Secuiesc

Denumire activitate/

Conduce, prezintă:

 • A számítógép szerepe a versenyek szervezésében/ Rolul calculatorului într-un concurs național / Gábos Anna, Școala Gimnazială "Orbán Balázs" Odorheiu Secuiesc
 • Modern kor, modern gyermek / Epocă modernă, copil modern – prezentarea practică a experiențelor / Sükösd Hajnal, Jakab Klára Katalin, Grădinița "Csillagvár" Odorheiu Secuiesc
 • Tanuláselméletek és a digitális korszak / Teorii ale învățării și era digitală/ Simó Ildikó, Școala Gimnazială "Petőfi Sándor" Cristuru Secuiesc

Tipul activității:

Prezentări, dezbatere

Grup țintă:

Cadre didactice

Limba:

Maghiară

 

16.05.2017 – ora 10,00 – Universitatea SAPIENTIA, Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești Miercurea Ciuc

Denumire activitate/

Conduce, prezintă:

Internet az iskolában, internet a családban / Internetul în școală, internetul în familie / conform agendei evenimentului

Tipul activității:

Conferință organizată de Universitatea SAPIENTIA

Grup țintă:

Cadre didactice

Limba:

Maghiară

 

16.05.2017 – ora 13,00 – Școala Gimnazială "Kós Károly" Gheorgheni

Denumire activitate/

Conduce, prezintă:

 • Modern módszerek a szülői értekezleteken / Metodologii moderne utilizate la ședințele cu părinții: Legatura dintre școala-familie / Ursan Anna, Şcoala Gimnazială "Siklódi Lőrinc" Ditrău
 • Kezünkben a világ, avagy informatika és technika a napköziben / Lumea în mâinile noastre - informatica și tehnica în grădiniță/ Csibi Zsuzsanna, Școala Gimnazială "Kós Károly" Gheorgheni

Tipul activității:

Prezentări, dezbatere, focus-grup

Grup țintă:

Cadre didactice

Limba:

Maghiară

 

16.05.2017 – ora 13,00 – Școala Gimnazială "Miron Cristea" Toplița

Denumire activitate/

Conduce, prezintă:

 • A fi profesor în era digitală / Ianoși Anda-Elena, Școala Gimnazială "Miron Cristea" Toplița
 • Abordarea textelor literare din punct de vedere al inteligenţelor multiple / Laurenţiu Mirela, Liceul Tehnologic Corbu
 • Tradiţional vs. modern în educaţie / Hângan Ilie Daniel, Liceul Tehnologic Corbu

Tipul activității:

Lecție deschisă, prezentări, dezbatere

Grup țintă:

Cadre didactice

Limba:

Română

 

17.05.2017 – ora 13,00 – Școala Gimnazială "Vaskertes" Gheorgheni

Denumire activitate/

Conduce, prezintă:

 • Az interaktív tábla használata matematika, fizika, kémia, biológia órákon / Utilizarea tablei interactive in cadrul orelor  de matematică, fizică, chimie, biologie / Bernád Ildikó, Școala Gimnazială "Vaskertes" Gheorgheni
 • Szoftok és weboldalak interaktív táblához / Softuri educationale utilizabile pe table interactive, pagini web utile / Bernád Ildikó, Școala Gimnazială "Vaskertes" Gheorgheni
 • Google alkalmazások az oktatásban / Utilizarea aplicațiilor Google în procesul educațional / Csiki Zoltán, Liceul Teoretic "Salamon Ernő" Gheorgheni

Tipul activității:

Lecție deschisă, prezentări, dezbatere

Grup țintă:

Profesori din aria curriculară matematică și științe

Limba:

Maghiară

 

17.05.2017 – ora 13,00 – Școala Gimnazială "Miron Cristea" Toplița

Denumire activitate/

Conduce, prezintă:

 • Lecția de istorie pe calculator: Arta Epocii Antice / Nistea Floarea, Școala Gimnazială "Miron Cristea" Toplița
 • Erasmus Plus schimbă vieți, deschide minți, în școala noastră! / Urban Maria Alexandra și Țifrea Maria, Școala Gimnazială "Miron Cristea" Toplița
 • Utilizarea calculatorului în orele de științe - mijloc eficient de învățare activă la ciclul primar / Topoliceanu Floarea și Scorus Laurita, Școala Gimnazială Tulgheș
 • Tabla interactivă – utilizarea optimă la clasă - prezentare program de formare continuă (avizat de M.E.N) / Matei Ioan, Matei Liliana, Liceul Teoretic "O.C. Tăslăuanu" Topliţa, CJRAE Harghita

Tipul activității:

Lecție deschisă, prezentări, dezbatere

Grup țintă:

Cadre didactice

Limba:

Română

 

18.05.2017 – ora 10,00 – Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

Denumire activitate/

Conduce, prezintă:

Conferința de închidere a Zilelor Școlii Harghitene – 2017, ediția a XV-a

Conform agendei de lucru

Tipul activității:

Conferință

Grup țintă:

Directori / directori adjuncți / cadre didactice

Limba:

Română/maghiară


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita