Hu | Ro

Detalii înscriere - Programe Avizate

ÎNSCRIEREA LA CURSURILE AVIZATE DE MEN (adresa nr. 37753/14.11.2018)

Înscriere

Începând cu anul școlar 2018/2019, înscrierea participanților la programele avizate se va realiza în cursul anului școlar, cu 2-4 săptămâni înainte de începerea fiecărui program planificat prin site-ul Casei Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc: http://ccd.eduhr.ro. Unitățile de învățământ vor fi anunțate lunar despre cursurile care urmează a fi organizate, pe adresa de e-mail oficială. Vor fi active, pentru înscrierea online, doar acele programe pentru care urmează a fi organizate grupe în perioada imediat următoare. Înscrierea la un anumit program se va face pentru grupa, perioada, locația anunțată.

Alcătuirea grupelor

Pentru formarea grupelor este nevoie de participarea a minimum 25 persoane.
Așteptăm seriozitate la înscriere. Din momentul înscrierii contăm pe prezența fiecărei persoane înscrise.

Puteți solicita oricând organizarea unui anumit program din Ofertă în unitatea/zona dumneavoastră printr-o cerere adresată conducerii casei corpului didactic. Cererea va fi însoțită de lista persoanelor interesate de organizarea programului selectat. Programarea acestor grupe se va realiza în funcție de disponibilitatea formatrului/formatorilor.

Anunţarea personalului didactic despre începerea programelor

Despre detalii privind demararea programului, cursanții vor fi anunțați cu câteva zile înaintea începerii programului pe adresa de e-mail personală și adresa oficială a unităţii de învăţământ de provenienţă.

Taxă de participare

Taxa de participare include cheltuielile privind desfăşurarea programului. Această taxă poate fi achitată fie de unitatea de învăţământ din bugetul alocat pentru perfecţionarea pregătirii profesionale/dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar din sistemul de învăţământ preuniversitar, fie de către participant sau din alte surse.

Taxa de participare va fi achitată până la data începerii cursului în contul Casei Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc: RO71TREZ35120E330500XXXX, CIF 9854066, sau la secretariatul instituţiei (în zilele lucrătoare zilnic între orele 8,00–15,00).  Dovada achitării taxei de participare va fi prezentată la curs responsabilului de program/ formatorului.

Desfăşurarea activităţilor de formare

La prima activitate a fiecărui program, cursanţii sunt rugaţi să predea responsabilului de program Formularul de înscriere completat, semnat, ştampilat – Anexa 1/ accesibil şi pe site. Prezenţa cursanţilor la activităţile de formare este obligatorie.

Eliberarea Adeverinţelor de participare

La sfârşitul programului cursanţii vor primi Adeverinţe de participare. Dacă acest lucru nu este posibil în momentul finalizării cursului, Adeverinţele de participare vor fi puse în cutiile poştale ale unităţilor de învăţământ de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita.