Programe avizate de M.E.N. 2018-2019

2018 - 2019

1. ROGRAM PENTRU PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

2. PROGRAM PENTRU PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE ÎNCADRATE CU STATUT DE SUPLINITOR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA SUSȚINEREA CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE

3. PROGRAM PENTRU PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII COMPETENȚELOR DE EVALUARE A LUCRĂRILOR SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE

4. PROGRAM DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE CARE EFECTUEAZĂ INSPECȚII SPECIALE LA CLASĂ

5. ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL

6. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE EVALUARE ALE CADRELOR DIDACTICE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ LA EXAMENELE NAȚIONALE

7. PAȘI ÎN CONCEPEREA ORELOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

8. METODE ȘI MIJLOACE DIDACTICE MODERNE, INTERACTIVE LA ORA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

9. PERSPECTIVE NOI ÎN PREDAREA LIMBII MAGHIARE CA LIMBĂ MATERNĂ

10. UTILIZAREA UNOR APLICAȚII ÎN PREDAREA LIMBILOR MODERNE

11. IMPORTANȚA BIBLIOTECILOR ȘCOLARE/CDI, CA STRUCTURI INFO-DOCUMENTARE

12. METODE DE BIBLIOTERAPIE ÎN ACTIVITATEA BIBLIOTECARULUI ȘCOLAR

13. FOLOSIREA UTILĂ, CREATIVĂ, SIGURĂ A INTERNETULUI

14. ACTIVITĂȚI ADAPTATE PENTRU ELEVII CU CES

15. ALTERNATIVE PENTRU COMBATEREA VIOLENȚEI - TRAINING AVANSAT

16. UTILIZAREA TERAPIEI PRIN MUZICĂ PENTRU REABILITAREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE

17. ELEMENTE DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

18. MANAGEMENT FINANCIAR ȘI ELEMENTE DE LEGISLAȚIA MUNCII

19. CURS PRACTIC DE ELABORARE A PROIECTELOR EUROPENE

20. TABLA INTERACTIVĂ – UTILIZARE OPTIMĂ LA CLASĂ

21. ÎNVĂȚARE DIGITALĂ - INFORMATICĂ INTERACTIVĂ

22. ÎNVĂȚARE PRIN JOCURI - PEDAGOGIE EXPERIENȚIALĂ

23. ÎNVĂŢAREA EXPERIENŢIALĂ - DEZVOLTARE PERSONALĂ COMBINATĂ CU METODE DE ART-TERAPIE

24. TEATRU DE PĂPUȘI - MIJLOC DE EDUCAŢIE

25. CULORI ŞI FORME – TEHNICI ÎN PREDAREA EDUCAŢIEI PLASTICE LA PREȘCOLARI ȘI ELEVI

26. DESENUL COPILULUI – OGLINDA PERSONALITĂŢII

27. ARTA POPULARĂ - TEHNICI ŞI MOTIVE POPULARE FOLOSITE ÎN PICTAREA MOBILEI

28. CONSTITUIREA COLECTIVULUI /APARTENENȚA LA GRUP - TEAM-BUILDING

29. ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR - ÎN SPRIJINUL CADRELOR DIDACTICE

30. COPILUL HIPOACUZIC - PERSPECTIVE, POSIBILITĂȚI – TERAPIA NATURAL VERBALĂ