19. CURS PRACTIC DE ELABORARE A PROIECTELOR EUROPENE
 

19.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar/ personal de conducere
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare: Acest curs își propune să faciliteze personalului din învățământul preuniversitar acccesul la dezvoltarea, conducerea, organizarea proiectelor, precum și la activitațile finanțate prin proiecte europene. Una dintre cauzele acestei situaţii este constituită de faptul că personalul angajat în instituţii, cu atribuţii în domeniul atragerii fondurilor, nu deţine în mod satisfăcător specializarea şi abilităţile necesare atragerii de fonduri. Cea mai importată alocare financiară din partea UE până acum este previzionată a se face în perioada 2014–2020, motiv pentru care este imperativ să formăm personal care să dobândească competențe de negociere, leadership, flexibilitate și luarea corectă a deciziilor în domeniul managementului de proiect, mai ales în contextul specific al noilor programe de finanţare propuse în cadrul protocoalelor cu instituţiile europene.
 • Durata: 16 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc şi/sau filiale ale C.C.D. dacă majoritatea participanţilor vor fi dintr-o zonă geografică anume
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Managementul și folosirea instrumentelor pentru conceperea și  conducerea proiectelor;
   • Dezvoltarea abilităţilor necesare elaborării unui proiect, completarea unei cereri de finanţare, actualizarea informaţiilor referitoare la fondurile ce pot fi accesate de şcoli prin scrierea de proiecte;
   • Familiarizarea cu etapele derulării unui proiect prin valorificarea exemplelor de bune practici;
   • Dezvoltarea abilităţilor necesare implementării, evaluării şi monitorizării unui proiect;
   • Strategii și tehnici de comunicare eficientă.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Prezentare generală-proiecte de mobilitate, proiecte strategice, Erasmus+, proiecte comumitare

1 oră

Dobândirea de cunoștințe privind conceperea și etapele elaborării unui proiect

1 oră

Întocmirea documentației, surse de finanţare şi specificul lor

1 oră

Structura unui proiect, conducerea și organizarea echipelor din proiect

1 oră

Obiectivele generale, obiectivele specifice, grupul ţintă

1 oră

Analiza rezultatelor, impactul și a activităţilor din proiect

1 oră

Multiplicarea, diseminarea rezultatelor

1 oră

Buget și gestionarea profitabilă a proiectelor

1 oră

Aplicaţii practice: scrierea concretă a unui proiect Erasmus+

8 ore

Total

16 ore

  • Calendarul programului:
   Grupa 1 - Ciuc: 15, 16, 17 februarie 2019 
   Grupa 2 - Toplița: 22, 23, 24 februarie 2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu – scrierea unui proiect Erasmus+

19.2. Resurse umane:

 • Formator implicat: Panaite Aurora-Antonia, inspector I.Ș.J. Hafghita, formator
 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist, Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

19.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 50/ 2 grupe
 • Costul programului/participant: 80 lei