Legislatie privind mentoratul didactic și formarea în carieră didactică

Site-ul web proiect Profesionalizarea carierei didactice-PROF

Procedură specifică privind operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile

Proceduri, instrumente și documente pentru operaționalizarea metodologiei-cadru aprobate prin Ordinul de ministru nr. 4.224/06.07.2022

 • Domeniul - Acreditarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă
  • Procedură specifică privind elaborarea documentației unui program pentru dezvoltare profesională continuă complementar - Anexa 1
 • Domeniul - Implementarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă
  • Arhiva ZIP conține Notificare privind demararea activităților de formare (Anexa 4) - model revizuit - și anexă
 • Domeniul - Certificarea rezultatelor în urma absolvirii programelor pentru dezvoltare profesională continuă
  • Arhiva ZIP conține Notificare privind finalizarea activităților de formare (Anexa 5) - model și anexă
 • Domeniul - Sistemul de acumulare a creditelor profesionale transferabile - Recunoaștere și echivalare în credite profesionale transferabile
  • Procedură specifică privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru dezvoltare profesională continuă complementare - Anexa 2
  • Procedură specifică privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competenţelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcţională - Anexa 3.

Adresa nr. 3.234/19.07.2022 (în atenția furnizorilor de formare) privind aplicarea prevederilor noului cadru normativ, conform Ordinului de ministru nr. 4.224/6.07.2022
Decărcați aici

Ordin nr. 4.523/10.08.2022 privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023
Descărcați aici

 • Anexă la Ordinul nr. 4.523/10.08.2022 privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023: Unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în rețeaua națională a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023

Ordin nr. 4.224/06.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile
Descărcați aici

Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile
Descărcați aici

Ordin nr. 4.223/06.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic, precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023
Descărcați aici

Acces către capitolul Formare continua a site-ului Ministerului Educației
https://www.edu.ro/formare-continua

Formarea inițială a personalului didactic / Definitivat
https://www.edu.ro/formare-initiala

Registrul național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar
https://www.edu.ro/Registru_national_profesori_mentori_invatamant_preuniversitar

Registrul național al formatorilor din învățământul preuniversitar
https://www.edu.ro/registru_national_formatori_invatamant_preuniversitar

OM nr. 5556 din 7.11.2012 Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a CDI
Descărcați aici

OM nr. 5554 din 7.11.2011 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic
Descărcaţi aici

OM nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Descărcați aici

Lege Nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale
Descărcaţi aici