Legislație

Echivalarea și acordarea unui număr de credita profasionale transferabile, personalului didactic cara a finalizat programe speciale
Descărcați aici

Lege Nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale
Descărcaţi aici

OM nr. 5554 din 7.11.2011 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic
Descărcaţi aici

OM nr. 5561 din 7.11.2011 Metodologia privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Descărcaţi aici

OM nr. 5562 din 7.11.2011 Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
ABROGAT

OME nr. 5967 din 6.11.2020  pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
Descărcaţi aici

OM nr. 5564 din 7.11.2011 Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare continuă oferite de aceştia
Descărcaţi aici

OM nr. 5484 din 29.09.2011 Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar, profesor de instruire practică, profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor
Descărcaţi aici

OM nr. 5485 din 7.11.2011 Metodologia privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice
Descărcaţi aici

OM nr. 5553 din 7.11.2011 Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Descărcaţi aici

OM nr. 4111 din 22.05.2012 Privind modificarea metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată,realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani cu ciclul I de studii, universitare de licenţă, pentru cadre didactice din învăţământul preuniversitar aprobată prin OM nr. 5553/2011
Descărcaţi aici
 

OM nr. 5556 din 7.11.2012 Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a CDI
Descărcaţi aici