Proiectul CRED - "Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți"
cod SMIS 2014+:118327.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

https://www.educred.ro


2023-03-29 Comunicat de presa2019-09-29 Dosar de înscriere