Dosar de înscriere

Vă mulțumim celor care ne-ați trimis deja tabelul centralizator cu cadrele didactice selectate pentru programul de fonnare continuă "CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învăţământ gimnazial". 
Vă reamintim că, data selecției și validării în consiliul de administrație al unității de învățământ este 20 septembrie, iar data transmiterii Tabelului centralizator cu antetul proiectului (Anexa 4-1) semnat si ştampilat, este 23 septembrie 2019. 
Pentru a finaliza înscrierea cursanților din învăţământul gimnazial în programul de formare al proiectului CRED, cadrele didactice înscrise din instituţia Dvs, vor întocmi un dosar de înscriere, care va conţine următoarele documente: 

  1. cerere de înscriere ( anexa 1)
  2. formular de înregistrate grup ţintă, (anexa 2)
  3. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (anexa 3)
  4. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (anexa 4)
  5. copie CI/BI,
  6. copie certificat de naştere,
  7. copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  8. copie diplomă de licenţă,
  9. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcţie de conducere (director/director adjunct).