Despre noi

Casa Corpului Didactic din Miercurea Ciuc a fost reînfiinţatã conform Deciziei Nr.151./1990 începând cu data de 1.februarie 1990, cu structura avutã la data desfiinţãrii din 1986. Din acest moment fondul de carte existent la desfiinţare a reintrat în totalitate în posesia Casei. Casa Corpului Didactic funcţioneazã în sediul actual din aprilie 1990. În baza Decretului-Lege Nr.100/1990 si a Hotãrârii Guvernului Nr.940/1990 Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Judeţean Harghita, la propunerea Comisiei judeţene pentru atribuirea şi schimbarea numelui instituţiilor, hotãrãşte sã atribuie denumirea instituţiei de Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Pedagógusok Háza.

Instituţia noastră:

  • este în primul rând organizator şi furnizor de programe de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar din învatamântul preuniversitar;
  • este centru de resurse, inovaţie şi expertiză în formarea continuă a cadrelor didactice;
  • este centru de informare, documentare şi consultanţă pentru cadrele didactice;
  • centru de dezvoltare şi implementare prin mijloace specifice a reformei în învăţământul preuniversitar,
  • asigura posibilitate de editare de carte şi publicaţii prin editura MAGISZTER;
  • asigura consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizaţională;
  • este centru metodologic pentru bibliotecarii  şcolari şi documentariştii din judeţ;
  • este centru de iniţiere şi organizare a activităţilor ştiinţifice, tipărituri, presa, mijloace de învatamânt, culturale şi de petrecere a timpului liber.

Prin aceste funcţii Casa Corpului Didactic îşi asigura misiunea de a promova inovaţia şi mişcarea pentru reformă, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar.