Proiectul Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România
cod SMIS 2014+: 152864.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman 2014 2020.

https://lrmin.ro