Anunț organizarea selecției pentru ocuparea unui post de expert acreditare și implementare formare în cadrul proiectului POCU

CASA CORPULUI DIDACTIC "APACZAI CSERE JANOS"

anunță organizarea selecției pentru ocuparea unui post de expert acreditare și implementare formare în cadrul proiectului POCU

„Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”
Cod SMIS: 152864