ULTIMUL APEL DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE ACREDITAT pentru cadre didactice de nivel PRIMAR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

În atenția cadrelor didactice de nivel PRIMAR,

care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

 În cadrul proiectului POCU 2014-2020, cu titlul ”Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”, axa prioritară 6 - Educaţie și competențe, Prioritatea de investiții 10.i, OS 6.3, 6.5, 6.6, cod MySmis: 152864, Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Harghita, în calitate de partener în proiect și furnizor, organizează cursul de formare continuă  ”Competență și eficiență în predarea limbii române pentru minorități – nivel PRIMAR”. Programul este acreditat prin OME nr. 4638/03.08.2022, forma de organizare online, durata de 120 ore (din care 60 ore online sincron și 60 ore online asincron), 30 credite profesionale transferabile. 

Se pot înscrie cadre didactice din învățământul preșcolar, care predau în grupe cu predare în limba unei minorități naționale din județele Harghita, Covasna, Mureș, Sibiu și Bacău.

 Așteptăm înscrieri până la termenul de 21 august 2023, prin completarea bazei de date Google Forms 

https://forms.gle/nanZebx7QQrZMH93A ȘI 

DEPUNEREA/TRANSMITEREA prin poștă/curier a DOCUMENTAȚIEI DE ÎNSCRIERE până la termen la adresele din apelul atașat .

Având în vedere  faptul că perioada de implementare a proiectul  ”Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România” POCU/982/6/20/152864 se încheie până în luna decembrie 2023, anunțăm prin prezenta lansarea ULTIMEI SERII de formare cu următoarea perioadă orientativă de formare:

-       Dată estimativă de începere a cursului: 11. septembrie 2023

-       Dată estimativă de finalizare a cursului: 9. noiembrie 2023

-       Dată estimativă de desfășurare a Evaluării finale (pe bază de Portofoliu de evaluare, la care cursanții nu participă):  27. noiembrie 2023.

Având în vedere termenul de încheiere a proiectului, programul de formare se va desfășura printr-un program orientativ constând din activități sincron (online cu formatori) de 3 ori pe săptămână a câte 4 ore de activitate si de 2-3 ori pe săptămână a căte 4 ore de activitate asincron (realizare de teme/aplicații etc.). Nu se vor organiza cursuri la sfârșit de săptămână.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI DETALIATE VĂ SUNT FURNIZATE ÎN APELUL ATAȘAT. 

1. Apel_inscriere_nivel_primar

2. OPIS_primar

3. Declaratie privind asumarea participării la curs

4. Anexa1 - Cerere de inscriere

5. Anexa2-Formularul de înregistrare individuală

6. Anexa3 ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR

7. Anexa4-CONTRACT DE FORMARE CONTINUĂ

8. Anexa5-Adeverință eliberată de unitatea de învățământ

9. Asistenta_Completare

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!