Apel înscriere curs pentru cadre didactice care predau limba româna la clase cu predare în limbile minorităților naționale - NIVEL PREȘCOLAR

 

În atenția cadrelor didactice de nivel PREȘCOLAR,

care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

În cadrul proiectului POCU 2014-2020, cu titlul ”Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”, axa prioritară 6 - Educaţie și competențe, Prioritatea de investiții 10.i, OS 6.3, 6.5, 6.6, cod MySmis: 152864, Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Harghita, în calitate de partener în proiect și furnizor, organizează cursul de formare continuă  ”Competență și eficiență în predarea limbii române pentru minorități – nivel preșcolar”. Programul este acreditat prin O.M.E. nr. 4638/03.08.2022, forma de organizare online, durata de 80 ore (din care 40 ore online sincron și 40 ore online asincron), 20 credite profesionale transferabile. 

Se pot înscrie cadre didactice din învățământul preșcolar, care predau în grupe cu predare în limba unei minorități naționale din județele Harghita, Covasna, Mureș, Sibiu și Bacău.

Absolvenții cursului au posibilitatea de a beneficia de o subvenție în valoare de 600 lei.

Așteptăm înscrieri prin depunerea Dosarului de înscriere cu următorul conținut, până la termenele stabilite mai jos:

  1. Pentru cursurile din perioada: 6 iunie 2023 – 31 iulie 2023 – TERMEN DE ÎNSCRIERE 10 MAI 2023.
  2. Pentru cursurile din perioada: 3 iulie 2023 – 28 iulie 2023 / VACANȚĂ / Cursuri: 3 sept. – 29 szept. – TERMEN DE ÎNSCRIERE 6. IUNIE 2023.
  3. Pentru cursurile din perioada: 4. septembrie 2023 – 10. octombrie 2023 (program mai intensiv) – TERMEN DE ÎNSCRIERE 14. IULIE 2023. ULTIMA SESIUNE DE FORMARE!

Anexe: