Organizarea selecției pentru ocuparea unui post de personal administrativ în cadrul proiectului POCU

Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea unui post de personal administrativ în cadrul proiectului POCU

„Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”

Cod SMIS: 152864