ULTIMUL APEL DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE ACREDITAT pentru cadre didactice de nivel PREȘCOLAR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

În atenția cadrelor didactice de nivel PREȘCOLAR,

care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

 În cadrul proiectului POCU 2014-2020, cu titlul ”Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”, axa prioritară 6 - Educaţie și competențe, Prioritatea de investiții 10.i, OS 6.3, 6.5, 6.6, cod MySmis: 152864, Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Harghita, în calitate de partener în proiect și furnizor, organizează cursul de formare continuă  ”Competență și eficiență în predarea limbii române pentru minorități – nivel preșcolar”. Programul este acreditat prin OME nr. 4638/03.08.2022, forma de organizare online, durata de 80 ore (din care 40 ore online sincron și 40 ore online asincron), 20 credite profesionale trandferabile.

Se pot înscrie cadre didactice din învățământul preșcolar, care predau în grupe cu predare în limba unei minorități naționale din județele Harghita, Covasna, Mureș, Sibiu și Bacău.

Absolvenții cursului cu 100% prezență au posibilitatea de a beneficia de o subvenție în valoare de 600 lei.

Așteptăm înscrieri până la termenul de 21 august 2023, prin COMPLETAREA BAZEI DE DATE Google Forms 

https://forms.gle/H54zUMwGq8CQKYDY9 ȘI

DEPUNEREA/TRANSMITEREA prin poștă/curier a DOCUMENTAȚIEI DE ÎNSCRIERE până la termen la adresele din apelul atașat .

Având în vedere  faptul că perioada de implementare a proiectul  ”Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România” POCU/982/6/20/152864 se încheie până în luna decembrie 2023, anunțăm prin prezenta lansarea ULTIMEI SERII de formare cu următoarea perioadă orientativă de formare:

-       Dată estimativă de începere a cursului: 11. septembrie 2023

-       Dată estimativă de finalizare a cursului: 3. noiembrie 2023

-       Dată estimativă de desfășurare a Evaluării finale (pe bază de Portofoliu de evaluare, la care cursanții nu participă):  27. noiembrie 2023.

 INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI DETALIATE VĂ SUNT FURNIZATE ÎN APELUL ATAȘAT.

1. Apel_inscriere_nivel_prescolar

2. OPIS_prescolar

3. Declaratie privind asumarea participării la curs

4. Anexa1 - Cerere de inscriere

5. Anexa2-Formularul de înregistrare individuală

6. Anexa3-ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR

7. Anexa4-CONTRACT DE FORMARE CONTINUĂ

8. Anexa5-Adeverință eliberată de unitatea de învățământ

9. Asistenta_Completare

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!