Apel înscriere curs pentru cadre didactice care predau limba româna la clase cu predare în limbile minorităților naționale - NIVEL PRIMAR

 

În atenția cadrelor didactice de nivel PRIMAR,

care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

În cadrul proiectului POCU 2014-2020, cu titlul ”Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”, axa prioritară 6 - Educaţie și competențe, Prioritatea de investiții 10.i, OS 6.3, 6.5, 6.6, cod MySmis: 152864, Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Harghita, în calitate de partener în proiect și furnizor, organizează cursul de formare continuă  ”Competență și eficiență în predarea limbii române pentru minorități – nivel primar”. Programul este acreditat prin OME nr. 4638/03.08.2022, forma de organizare online, durata de 120 ore (din care 60 ore online sincron și 60 ore online asincron), 30 credite profesionale transferabile.

Se pot înscrie cadre didactice din învățământul primar, care predau în clase cu predare în limba unei minorități naționale din județele Harghita, Covasna, Mureș, Sibiu și Bacău.

Absolvenții cursului au posibilitatea de a beneficia de o subvenție în valoare de 600 lei.

     Așteptăm înscrieri prin depunerea Dosarului de înscriere cu următorul conținut, până la termenele stabilite mai jos:

  1. Pentru cursurile din perioada:: 6 iunie 2023 – 14 iulie 2023 / VACANȚĂ / Cursuri: 4 septembrie 2023 – 10 octombrie 2023 – TERMEN DE ÎNSCRIERE 10. MAI 2023.
  2. Pentru cursurile din perioada:: 19 iunie 2023 – 30 iulie 2023 / VACANȚĂ / Cursuri: 4 septembrie 2023 – 10 octombrie 2023 – TERMEN DE ÎNSCRIERE 19. MAI 2023.

ULTIMA SESIUNE DE FORMARE!

Anexe: