ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI ELABORARE RESURSE EDUCAȚIONALE ȘI FORMATORI

CASA CORPULUI DIDACTIC "APACZAI CSERE JANOS"
anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de 

EXPERȚI ELABORARE RESURSE EDUCAȚIONALE ȘI FORMATORI - apel nr.3
în cadrul proiectului POCU

„Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”

Cod SMIS: 152864