APEL DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE ACREDITAT - cadre didactice de nivel PREȘCOLAR/PRIMAR sau GIMNAZIAL/SECUNDAR INFERIOR care predau limba româna ÎN GRUPE/CLASE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CARE ȘCOLARIZEAZĂ COPII/ELEVI APARȚINÂND MINORIȚĂȚILOR NAȚ.

Ca urmare a extinderii grupului țintă pentru programele  ”Competență și eficiență în predarea limbii române pentru minorități - nivel preșcolar, primar și gimnazial/secundar inferior”, acreditate prin OME nr. 4368/03.08.2022, prin prezenta invităm să se înscrie la programele noastre și personalul didactic de predare din învățământul preșcolar, primar și gimnazial/ secundar inferior care predau limba română la clase cu predare în limba română în care învață elevi aparținând minorităților naționale.   

 Așteptăm înscrierea colegilor profesori din învățământul preșcolar, primar și gimnazial/secundar inferior de la secția română care au în clasele lor elevi aparținând minorităților naționale până la termenul de 21 august 2023, prin COMPLETAREA bazei de date Google Forms 

https://forms.gle/Mr5oQNQAVw5LBV5p6 

și DEPUNEREA/TRANSMITEREA prin poștă/curier a DOCUMENTAȚIEI DE ÎNSCRIERE până la termen la adresele STABILITE ÎN APELUL DE MAI JOS.

Având în vedere  faptul că perioada de implementare a proiectului  ”Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România” POCU/982/6/20/152864 se încheie până în luna decembrie 2023, anunțăm prin prezenta lansarea UNEI SINGURE SERII de formare cu următoarea perioadă orientativă de formare:

-        Competență și eficiență în predarea limbii române pentru minorități – nivel PREȘCOLAR:

o   Dată estimativă de începere a cursului: 11. septembrie 2023

o   Dată estimativă de finalizare a cursului: 3. noiembrie 2023

o   Dată estimativă de desfășurare a Evaluării finale (pe bază de Portofoliu de evaluare, la care cursanții nu participă):  27. noiembrie 2023.

-       Competență și eficiență în predarea limbii române pentru minorități – nivel PRIMAR si GIMNAZIAL/SECUNDAR INFERIOR

o   Dată estimativă de începere a cursului: 11. septembrie 2023

o   Dată estimativă de finalizare a cursului: 9. noiembrie 2023

o   Dată estimativă de desfășurare a Evaluării finale (pe bază de Portofoliu de evaluare, la care cursanții nu participă):  27. noiembrie 2023.

Având în vedere termenul de încheiere a proiectului programele de formare Competență și eficiență în predarea limbii române pentru minorități – nivel PRIMAR si GIMNAZIAL/SECUNDAR INFERIOR se vor desfășura printr-un program orientativ constând din activități sincron (online cu formatori) de 3 ori pe săptămână a câte 4 ore de activitate si de 2-3 ori pe săptămână a căte 4 ore de activitate asincron (realizare de teme/aplicații etc.). Nu se vor organiza cursuri la sfârșit de săptămână.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI DETALIATE VĂ SUNT FURNIZATE ÎN APELUL ATAȘAT. 

1. Apel_inscriere_SECTIA_ROMANA_Compet_efic_predarea_lb_romana_elevilor_minorit

2. OPIS_sectia_romana

3. Declaratie privind asumarea participării la curs

4. Anexa1 Cerere de inscriere

5. Anexa2-Formularul de înregistrare individuală

6. Anexa3 ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR

7. Anexa4-CONTRACT DE FORMARE CONTINUĂ

8. Anexa5-Adeverință eliberată de unitatea de învățământ

9. Asistenta_Completare

 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!