Anunț nr. 5 privind organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU

„Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”