Anunț în privirea organizării selecției pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU

CASA CORPULUI DIDACTIC "APACZAI CSERE JANOS" MIERCUREA CIUC

anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU

„Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”

Cod SMIS: 152864