ERATĂ la anunțul nr. 202 / 593 / CCDHR / 14.03.2022 referitor la  organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți

ERATĂ

Privind distribuția locurilor pe nivele pentru postul de Formator, respectiv adăugarea Cap. V: DOSARUL DE SELECȚIE în anunțul nr. 202 / 593 / CCDHR / 14.03.2022 referitor la

 organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți

în cadrul proiectului POCU