Apel de selecție a cadrelor didactice care ocupă, prin concurs, funcții de conducere în unități de învățământ de stat în vederea participării la programul de formare profesională continuă „MANAGER-CRED”

Link înscriere directori și directori adjuncți pentru programul de formare „Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER CRED. Formare nivel 2”:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejQw890UGExQf-oTMIWVGAo9wcF0JuS1vjHsqdJc2M_A4GZw/viewform?usp=sf_link