27. ARTA POPULARĂ - TEHNICI ŞI MOTIVE POPULARE FOLOSITE ÎN PICTAREA MOBILEI

27.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: învăţători, educatoare
 • Limba de predare: Limba maghiară
 • Justificare: Transmiterea valorilor tradiţionale populare generaţiilor următoare reprezintă un element de bază în menţinerea spiritualităţii şi identităţii culturale în lumea contemporană, în curs de globalizare. Pe lângă dezvoltarea personalităţii elevilor, contribuie şi la dezvoltarea creativităţii, a simţului estetic, formarea unei atitudini de respect faţă de valorile artei populare, faţă de menţinerea în condiţii naturale a mediului înconjurător.
 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Școala Gimnazială “Móra Ferenc” Odorheiu Secuiesc şi Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
 • Curriculum-ul programului:
  • Competenţe vizate:
   • Capacitatea de transmitere a valorilor tradiţionale populare generațiilor următoare;
   • Valorificarea tehnicilor meșteșugărești populare în activitățile școlare și extrașcolare;
   • Exprimarea artistică și manifestarea creativității participanților, prin confecţionarea de obiecte tradiţionale de folosinţă;
   • Valorificarea potenţialului culturii populare în menţinerea spiritualităţii în lumea contemporană, în curs de globalizare.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Rolul cadrelor didactice în culegerea, păstrarea, conservarea  valorilor tradiţionale, respectiv în menţinerea lor în formă vie în cadrul comunităţii/educaţia estetică prin arta populară

2 ore

Prezentarea teoretică a bazelor picturii pe mobilă

4 ore

Tehnica picturii decorative de mobilă rustică, tradiţională

12 ore

Modalităţi de aplicare a tehnicilor populare meşteşugăreşti în activitatea didactică

2 ore

 Total

20 ore

  • Calendarul programului: 5, 6, 13 aprilie 2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: autoevaluare, chestionare de evaluare

27.2. Resurse umane:

 • Formator: Tifán Irén, profesor de educaţie plastică, specialitate: pedagogia artei plastice, artei decorative și design, formator
 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita

27.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 50/ 2 grupe
 • Costul programului/participant: 100 lei