15. ALTERNATIVE PENTRU COMBATEREA VIOLENȚEI - TRAINING AVANSAT

15.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice, consilieri școlari, psihologi, cadre didactie de sprijin 
 • Limba de predare: limba maghiară
 • Justificare: Asociația AVP Romania funcționează ca membru al Organizației Internaționale AVP – Alternatives to Violence Project, in vederea combaterii violenței.
  Scopul Asociației AVP Romania stă la baza justificării importanței și necesității organizării trainingurilor AVP pentru cadre didactice. Prin educarea diferitelor modalități creative, non-violente de rezolvare a conflictelor, programul ajută diferite categorii de beneficiari precum tineri, adulti, vârstnici, persoane cu dizabilități, defavorizați, marginalizați, victime ale violenței, precum și alte grupuri vulnerabile; dezvoltarea comportamentului non-violent în cazul persoanelor care lucrează în sfera socială, sanitară și educațională.
 • Durata: 22 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • capacitatea de a promova o cultură a non violenţei în şcoală;
   • capacitatea de a preveni, aborda şi gestiona situaţiile cu potenţial conflictual
     din mediul şcolar;
   • abilităţile de a dezvolta competenţele sociale şi emoţionale ale copiilor;
   • abilităţile de comunicare eficientă în diverse situaţii.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Dezvoltare personală, autocunoaștere, gestionarea emoțiilor

8 ore

Comunicarea, Deciziile prin consens, Rezolvarea conflictelor în mod nonviolent

14 ore

Total

22 ore

  • Calendarul programului: semestrul II al anului școlar 2018-2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Portofoliu, chestionare

15.2. Resurse umane:

 • Formator implicat: Borsos Annamária, CJRAE Harghita, psiholog, trainer AVP, formator certificat Seria G nr. 00046906
 • Responsabil program: Kovács Dorina Prof. metodist, CCD Harghita

15.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25 / 1 grupă
 • Costul programului/participant: 100