24. TEATRU DE PĂPUȘI - MIJLOC DE EDUCAŢIE

24.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: personal didactic din ciclul primar şi preşcolar
 • Limba de predare: Limba maghiară
 • Justificare:  Teatrul de păpuși oferă condiții favorabile pentru educația estetică. Prin teatrul de păpuși, trecerea de la receptivitatea artistică pasivă la cea creativă se produce rapid, între valorile estetice și cele etice existând strânse legături. Colaborarea pe care o întâlnim în teatrul de păpuși între diferite genuri artistice – literatură, teatru, arte plastice și muzică – este desosebit de avantajoasă procesului instructiv – educativ pluridisciplinar.
  Pentru copil, teatrul de păpuşi reprezintă o activitate veselă, plăcută; pentru un cadru didactic constituie un prilej de a urmări felul cum se dezvoltă personalitatea copilului, de a o stimula și influența.
  Teatrul de păpuși poate fi folosit în cele mai diferite forme, dar devine un mijloc al educației numai prin conținutul său, prin scopul urmărit. Gândirea și trăirile copilului din clasele I-IV sunt strâns legate de concret, de forme, de culori, precum și de sunete – mijloace de care teatrul de păpuși se folosește în mare măsură.
  Cu ajutorul păpuşilor putem oferi copilului exemple clare, îl putem face să distingă binele de rău, îl ajutăm să înţeleagă ceea ce este greşit de ceea ce este corect. Păpuşile ne pot ajuta mult în rezolvarea diferitelor probleme ale educaţiei.
 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filialele
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Folosirea tehnicilor de realizare şi mânuire a păpuşilor;
   • Autocunoaştere, cunoaştere interpersonală, dezvoltare;
   • Folosirea mijloacelor teatrului de păpuşi în dezvoltarea personalităţii copiilor, a capacităţii lor de observare, a memoriei şi a creativităţii;
   • Pregătirea şi prezentarea unui spectacol de păpuşi;
   • Dezvoltarea abilităţilor cu privire la arta dramatică: dicţie, pantomimă, oratorie;
   • Dezvoltarea spontaneităţii şi creativităţii grupului prin scrierea de scenarii şi regizarea acestora.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Jocuri dramatice

2 ore

Introducere in diferitele tipuri de păpuși și diferitele mijloace ale teatrului de păpuși – prezentarea exemplelor

4 ore

Tehnici de pregătire a păpușilor

3 ore

Tehnici de mânuire a păpușilor

3 ore

Pregătirea diferitelor tipuri de păpuși

6 ore

Technici și mijloace utile pentru pregătirea unui spectacol cu copii (fonație, stare, gesturi, etc.)

2 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: 1, 2, 9 martie 2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Realizarea unui spectacol de marionete

24.2. Resurse umane:

 • Formator: Bende Zsuzsanna, păpușar – liber profesionist, formator
 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita

24.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25/1 grupă
 • Costul programului/participant: 80 lei