3. PROGRAM PENTRU PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII COMPETENȚELOR DE EVALUARE A LUCRĂRILOR SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE A
POSTURILOR VACANTE

 1.  

3.1. Criterii curriculare:

 • Public ţintă vizat: cadre didactice, evaluatori la examenele naționale de definitivare în învățământ și la concursul național de ocupare a posturilor vacante
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare: Potrivit recomandărilor M.E.N., nr. 2688/DGISSEP/22.08.2018, programul se adresează cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar, care fac parte din comisiile de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământ și a concursului național de ocupare a posturilor vacante.
 • Durata: 8 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc sau filiale
 • Curriculum-ul programului:
  • Competenţe vizate:
   • Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative;
   • Cunoașterea conținuturilor și principiilor specific docimologiei
   • Identificare diferențelor dintre subiectivitate și subiectivism în evaluare
   • Abordarea într-o viziune integrativă a procesului evaluării cu celelalte componente ale procesului de învățare
  • Planificarea modulelor tematice:

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Examene naţionale - metodologii

1 oră

Metode, instrumente de evaluare

2 ore

Operaţiile evaluării- măsurarea, aprecierea, decizia

2 ore

Factori perturbatori ai evaluării

1 oră

Deontologia evaluării

1 ore

Total

8 ore

  • Calendarul programului: semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu alcătuit din proiectele realizate pe parcursul programului

3.2. Resurse umane

 • Formatori implicaţi: inspectori şcolari de specialitate, metodişti ai I.Ș.J.,Harghita, profesori metodişti ai C.C.D. Harghita cu certificat de formator.
 • Responsabili program: inspectori şcolari I.Ș.J. Harghita, Erősdi Edit, Csiszér Mária, Kovács Dorina profesori metodişti Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita

3.3. Criterii economice

 • Număr de cursanţi planificaţi: 50/ 2 grupe
 • Costul programului/participant: 35 lei