10. UTILIZAREA UNOR APLICAȚII ÎN PREDAREA LIMBILOR MODERNE

10.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori de limbi moderne
 • Limba de predare: Limba română, Limba maghiară
 • Justificare: În vederea motivării elevilor pentru învățarea limbilor moderne, internetul, software- și site-urile de comunicații pot fi o alternativă eficientă, astfel ca procesul de predare-învățare să satisfacă nevoile lor. Diferitele programe și aplicații pot să trezească curiozitatea lor, astfel predarea materiei va fi mai interesantă și mai atractivă.
  •  
 • Durata: 10 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, Liceul Teoretic “Tamási Áron” Odorheiu Secuiesc, Liceul Teoretic “Salamon Ernő” Gheorgheni, Liceul Teoretic “Kemény János” Toplița
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Dezvoltarea unor oportunităţi de învăţare pe baza strategiilor instrucţionale care integrează tehnologiile TIC, în scopul sprijinirii elevilor şi dezvoltarea unor abilităţi metacognitive
   • Aplicarea strategiilor centrate pe elev într-un mediu centrat pe integrarea tehnologiilor
   • Utilizarea tehnologiei în scopul dezvoltării capacităţilor de gândire şi a creativităţii
   • Utilizarea tehnologiei pentru a comunica şi colabora cu toţi colegii, părinţii şi comunitatea, în scopul stimulării învăţării elevilor
   • Utilizarea tehnologiilor pentru colectarea şi analiza datelor, precum şi comunicarea rezultatelor
   • Aplicarea metodelor multiple de evaluare pentru a determina utilizarea corespunzătoare a tehnologiei în vederea învăţării şi comunicrii
   • Identificarea şi localizarea resurselor TIC în scopul evaluării din punct de vedere al acurateţei acestora
   • Promovarea siguranţei în utilizarea tehnologiilor
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Internetul, software- și site-urile de comunicații în activitatea de predare- învăţare a limbilor moderne

4 ore

Internetul, software- și site-urile de comunicații în evaluarea activităţilor în învăţarea limbilor moderne

2 ore

Total

6 ore

   •  
  • Calendarul programului: martie 2019
   •  
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Portofolii

10.2. Resurse umane:

 • Formatori implicați: Bartolf Hedwig, inspector şcolar I.Ş.J.Harghita, formator certificat Seria E nr. 0028282
  Szabó Béla-Attila, profesor limba germană, Liceul Tehnologic ”Petőfi Sándor” Dăneşti
 • Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita

10.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25/ 4 grupe
 • Costul programului/participant: 30 lei