7. PAȘI ÎN CONCEPEREA ORELOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

7.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori de română de la gimnaziu și liceu
 • Limba de predare: Limba română
 • Justificare: Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice în scopul optimizării orelor de limba română. Orele de limba română sunt o provocare pentru toate cadrele didactice, de aceea prin acest curs ne dorim să amplificăm cunoștințele metodice și de specialitate pentru activizarea, completarea și lărgirea competențelor profesionale, în raport cu cerințele unui învățământ de calitate.

”Copilul râde: Înțelepciunea și iubirea mea e jocul.” (L. Blaga) Jocul este o poartă spre învățare, pentru orice vârstă. Noile programe sugerează noi abordări în cadrul demersului didactic, care să creeze situații de învățare. Modulul II vine cu exemple concrete de activități care să poată fi aplicate la clasă imediat și care să aducă rezultate pozitive la Limba și literatura română.

 • Durata: 24 de ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Cunoașterea și interpretarea programei de limba română
   • Utilizarea metodelor și a strategiilor de predare - învățare - evaluare
   • Proiectarea, conducerea și realizarea procesului instructiv-educativ;
   • Capacitatea de a folosi metode interactive în cadrul actului educațional;
   • Utilizarea de tehnici de stimulare a creativităţii şi a motivaţiei în învăţare;
   • Conceperea şi utilizarea materialelor/ mijloacelor de învăţare
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

 MODULUL I. Primii pași în conceperea orelor de limba română

Programa de limba și literatura română

1 ore

Metode tradiționale vs moderne

1 ore

Tehnici de stimulare a creativității

2 ore

Proiectarea orei de limba română

4 ore

Exerciții

4 ore

 MODULUL II. Teatru…joc

Jocuri pentru predarea limbii și literaturii române

3 ore

Teatrul ca metodă de predare a limbii române ca limbă nematernă

7 ore

Evaluare

2 ore

Total

 24 ore

  • Calendarul programului: 22, 23 martie; 5, 6 aprilie 2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii, proiecte şi activităţi practice, studii de caz, dezbateri de grup, promovarea unei schiţe de proiect

7.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi:

Boca Adriana-Irina, profesor de Limba și literatura română, Liceul Teoretic „Tamási Áron”, Odorheiu Secuiesc, formator, certificat Seria E nr. 0037006
Bandas Luminița, Limba și literatura română, Școala Gimnazială "Nagy Imre" Miercurea Ciuc, formator

 • Responsabil program:

Kovács Dorina, profesor metodist, Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Miercurea Ciuc

7.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25 / 1 grupă
 • Costul programului/participant: 100 lei