8. METODE ȘI MIJLOACE DIDACTICE MODERNE, INTERACTIVE LA ORA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

8. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori de limba română
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare: Programul de faţă are ca punct de plecare studiul limbii române în şcoală din perspectiva însuşirii normelor de exprimare corectă şi îşi propune să ofere cadrelor didactice alternative metodice în vederea obţinerii performanţelor educaţionale în gimnaziu şi liceu. 
  Abundenţa resurselor educaţionale disponibile online şi nivelul ridicat de participare a elevilor în mediile online ridică din ce în ce mai puternic problema rolului educatorului şi nevoia de a asigura o învăţare semnificativă.
 • Durata: 24 ore
 • Locaţia: Liceul Teoretic "Salamon Ernő" Gheorgheni
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Dezvoltarea competenţei digitale în profesia didactică (una dintre cele 8 competenţe cheie)
   • Folosirea TIC pentru sprijinirea gândirii critice, a creativităţii şi a inovaţiei
   • Conceperea şi utilizarea unor materiale care să urmărească optimizarea formării deprinderilor de exprimare corectă
   • Utilizarea metodelor şi strategiilor de predare care favorizează optimizarea formării deprinderilor de exprimare corectă
   • Capacitatea de a folosi tehnici interactive în actul de comunicare orală
   • Folosirea, în cadrul actului educaţional, de metode care să stimuleze creativitatea
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

 MODUL I. Mijloace didactice modern, interactive

 (Platforme educaţionale şi resurse TIC)

IQ board la ora de limba română

2 ore

Resurse online utile-platforme educaţionale şi resurse TIC

2 ore

Crearea unei baze de resurse educaţionale deschise specifice disciplinei

6 ore

Crearea de itemi de evaluare pe platforme online

1 ore

Evaluare program

1 ore

 MODUL II. Strategii de optimizare a formării deprinderilor de exprimare corectă în mediul bilingv

Tehnici de învăţare prin cooperare

3 ore

Activităţile nonformale în mediul bilingv

4 ore

Educaţia interculturală. Relaţia dintre limbă şi cultură

3 ore

Designul curriculumului la decizia şcolii

2 ore

Total

 24 ore

  • Calendarul programului: 16, 20, 29, 30 martie 2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor:  Portofoliu electronic

8.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi:

Ţepeş Iuliana, profesor limba şi literatura română la Liceul Teoretic  "Salamon Ernő" Gheorgheni, formator
Filip Simona, profesor limba şi literatura română la Liceul Teoretic "Sfântu Nicolae" Gheorgheni, formator

 • Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist, C.C.D. Harghita

8.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25 / 1 grupă
 • Costul programului/participant: 100 lei