26. DESENUL COPILULUI – OGLINDA PERSONALITĂŢII

26. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: educatoare, învăţători
 • Limba de predare: Limba maghiară, limba română
 • Justificare:Vârsta copilăriei şi îndeosebi a preşcolarităţii constituie una dintre cele mai importante perioade din viaţa unei persoane. Influenţele care se exercită asupra copilului, evenimentele care apar la această vârstă au un rol foarte important în drumul spre a deveni adult responsabil. Mediul în care trăieşte copilul, educaţia pe care o primeşte îşi pun amprenta în formarea viitoarei personalităţi a acestuia. Una din principalele activităţi ale copilului o constituie desenul. Desenul este una dintre principalele metode de evaluare psihologică a copiilor.
 • Durata: 20 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János”, Miercurea Ciuc şi/sau filiale ale C.C.D. dacă majoritatea participanţilor vor fi dintr-o zonă geografică anume.
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate: Parcurgând acest program, participanţii îşi vor dezvolta:
    • Capacitatea de a înţelege desenul copiilor, cu specific familial-social;
    • Capacitatea de a ajuta copiii într-o mai bună exprimare de sine în prelucrarea sentimentelor prin activităţi de desen;
    • Capacitatea de a recunoaşte şi de a identifica diferitele stări emoţionale ale copilului;
    • Identificarea problemelor pe plan afectiv.
  • Planificarea modulelor tematice:

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Desenul proiectiv

2 ore

Teorii despre analiza desenelor 

4 ore

Desenul familiei

6 ore

Analiza desenelor – lucrare individuală.

6 ore

Lucrare în grupuri mici şi frontal. Exerciţii.

2 ore

Total ore

20 ore

  • Calendarul programului: Grupa Odorhei - 6, 12, 13 aprilie 2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: chestionare de evaluare

26.2. Resursele umane

 • Formatori implicaţi:
  Dr. Lőrincz Csilla
  , profesor psiholog, Colegiul Tehnic “Bányai János” Odorheiu Secuiesc, formator
  Stan Daniela, profesor psiholog, CJRAE Harghita, formator
 • Responsabil program: Csiszér Mária, Kovács Dorina, profesori metodiști Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita

26.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 50/ 2 grupe
 • Costul programului/participant: 100 lei