5. ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL

5.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul gimnazial din unităţile şcolare din judeţul Harghita
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare: Abilitarea cadrelor didactice care vor preda la gimnaziu în anul şcolar 2018-2019, în vederea implementării noului curriculum la gimnaziu, la disciplinele la care nu se organizează pregătire în programul acreditat CRED (proiectul ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED, Cod SMIS 2014+).
 • Durata:  16 ore
 • Locaţia:  Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • competenţe de planificare şi proiectare a demersului didactic;
   • competenţe de management al procesului de predare-învăţare specific;
   • competenţe de comunicare şi relaţionare cu elevii;
   • competenţe de evaluare.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Noul curriculum

2 ore

Proiectare

2 ore

Strategii (desfăşurare de proces)

10 ore

Evaluare

2 ore

 Total

 16 ore

  • Calendarul programului:  semestrul I și II al anului școlar 2018 - 2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor:  proiecte, portofolii 

5.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi:
  Dr. Ozsváth Judit, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca) și alți formatori cu certificate de formator
 • Responsabil program:
  Erősdi Edit, profesor metodist Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita

5.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25 / 1 grupă
 • Costul programului/participant: 80 lei