18. MANAGEMENT FINANCIAR ȘI ELEMENTE DE LEGISLAȚIA MUNCII

18.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: directori și directori adjuncți
 • Limba de predare: limba română, limba maghiară
 • Justificare: Cu ocazia inspecțiilor realizate de insectorii școlari s-a constatat că o parte însmnată a directorilor și a directorilor adjuncți nu stăpânesc în suficientă măsură elemente de management financiar și legislația muncii. Totodată, cu ocazia unor discuții a fost exprimată doleanța acestora de a-și consolida cunoștiințele în acest domeniu.
 • Durata: 10 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita sau filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Dezvoltarea competențelor în domeniul managementului financiar și a legislației muncii;
   • Aplicarea corectă a legislației din aceste domenii
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Documente financiare - Verificarea

4 ore

Utilizarea corectă a aplicațiilor Revisal și Edusal

3 ore

Contracte de muncă

3 ore

 Total

10 ore

  • Calendarul programului:  Semestrul II al anului şcolar 2018-2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii

18.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi:
  Bartolf Hedwig,
  inspector școlar IȘJ Harghita, formator, certificat Seria E nr. 0028282

  Szász Hajnal, secretar CCD Harghita, formator, certificate Seria G nr. 00310857
  Karda Béla, jurist, IȘJ Harghita
 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita

18.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25 / 1 grupă