​​​​​​13. FOLOSIREA UTILĂ, CREATIVĂ, SIGURĂ A INTERNETULUI

Detalii importante!

13.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: Personalului didactic din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare nivel: primar și gimnazial, bibliotecari școlari, documentariști, informaticieni)
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare: Studiile naționale și cele internaționale referitoare la protecția copiilor în mediul on-line relevă faptul că mulți dintre elevii noștri sau părinții acestora nu știu să interacționeze în mod util, creativ și sigur cu mediul on line. Utilizarea dispozitivelor mobile, a rețelelor sociale, a unor aplicațiile virtuale pot aduce provocări permanente atât copiilor cât și părinților acestora. De cele mai multe ori aceștia se expun unor pericole cum sunt hărțuirea în mediul on-line, furtul de date personale și a imaginii, ademenire, criminalitate informatică ori dependență de internet.
  În acest context, la nivel național de către Organizația Salvați Copiii din România, în baza Protocolului de colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017 cu Ministerul Educației Naționale a implementat Programului Național Ora de net, un program european unic care a promovat utilizarea Internetului de către copii și adolescenți într-un mod creativ, util şi sigur. Programul de formare propus, se adresează personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea înțelegerii  modului în care interacționează copiii, tinerii în mediul on-line, respectiv pentru a le  pune la dispoziție informații, metode, tehnici și resurse educaționale necesare pentru a implementa activități educaționale pentru elevi și părinții acestora.
 • Durata: 24 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/ sau filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Competenţe de identificare a potenţialelor riscuri online
   • Competențe de comunicare şi colaborare online
   • Competențe de informare şi gestionare a conţinutului online
   • Competențe privind metodologia instruirii digitale în educație
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Cetățenia digitală: Protecția datelor personale

5 ore

Potențiale riscuri asociate cu folosirea internetului: hărțuirea cibernetică; relaționare/socializare online; infracțiuni cibernetice;

5 ore

Folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului în mediul școlar

5 ore

Parteneriatul școală – familie - comunitate

5 ore

Responsabilizare instituțională cu privire la siguranţa online

3 ore

Evaluare

1 oră

 Total

24 ore

  • Calendarul programului:
   • Grupa 1 - Toplița: 1, 2, 22, 23 martie 2019
   • Grupa 2 - Ciuc: 15, 16, 29, 30 martie 2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: evaluare la finalul fiecărui modul, evaluare de parcurs, portofoliu și chestionar online

13.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Ciucanu Onorica, Kovács Dorina - formatori locali abilitaţi de către Organizaţia „Salvaţi Copiii”
 • Responsabil program: Prof. metodist Kovács Dorina Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

13.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25 / 1 grupă